Brandtest

Test af brandsikre skabe foregår ved at skabet placeres i en stor ovn. Ovnen opvarmes efter en bestemt temperaturstigningskurve til ca. 1000 grader C.

Inde i skabet er placeret en række følere, som måler temperaturen inde i skabet, efterhånden som testen skrider frem.

Efter testen, som kan vare i 30, 60, 90 eller 120 minutter, analysseres resultaterne af temperaturmålingerne. Såfremt temperaturen inde i skabet forbliver under 177 grader C inden for testperioden, kan skabet godkendes til brandsikring af dokumenter. Såfremt temperaturen forbliver under 55 grader C, kan skabet godkendes til brandsikring af datamedier.

Varmen brænder ikke hul i skabets vægge, men når temperaturen inde i skabet overstiger 177 grader C, selvantænder dokumenterne og brænder op. Allerede ved 55 grader C ødelægges data på datamedier såsom DVD'er, USB stik og harddiske.

Der findes flere standarder for, hvordan et brandskab skal testes. De to mest udbredte er den fællesnordiske NT Fire 017, som har været gældende i ca. 20 år, samt den noget nyere europæiske teststandard EN 15659 LFS.

Begge standarder angiver brandsikkerheden ud fra testens varighed, altså hvor mange minutter skabet kan holde dokumenter eller datamedier intakte under en kraftig brand:

30P: skabet kan holde dokumenter intakte i 30 min.
60P: skabet kan holde dokumenter íntakte i 60 min.
90P: skabet kan holde dokumenter intakte i 90 min.
120P: skabet kan holde dokumenter intakte i 120 min.
30DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 30 min.
60DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 60 min.
90DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 90 min.
120DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 120 min.

Vil du udvælge dig et brandsikkert skab så klik her.

Du finder en oversigt over alle JC Pengeskabes brandsikre skabe under søgning ved at vælge "ja" i punktet brandgodkendt og nulstille alle andre kriterier.